Кепілдік

Кепілді мерзім 

Өндірушінің кепілдігі бұйымды беру сәтінен бастап, осындай беру сәтінен 12 ай (1 жыл) мерзім өткенге дейін әрекет етеді. Иесі «КСИЛ» өнімінің кемшіліктерімен байланысты Кепілдік бойынша талаптарды Кепілдік мерзімі ішінде қоюға құқылы. Осы кепілдік бойынша өндірістік немесе басқа ақаулықтары бар элементтер тегін ауыстырылатын және ең жақын «КСИЛ» өкілінің қоймасына жеткізілетін болады.  

Кепілдікті беру шарттары 

Кепілдікпен көзделген Өндірушінің кепілдік міндеттемелері балалар алаңының жаңа жабдығын «КСИЛ» ресми өкілінен сатып алған және келесі шарттарды орындаған жағдайда беріледі:  

  • «КСИЛ» өніміне қатысты Иесінің немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, немесе ұқыпсыздық, вандализм, дұрыс пайдаланбау, жазатайым оқиға, немесе форс-мажорлық жағдайлардың салдары болып табылатын әрекеттер болған жоқ; 
  • «КСИЛ» өнімін түрлендіру немесе оның конструкциясын өзгерту жүргізілген жоқ;
  • өнімді білікті монтаждау немесе жөндеу ұйымы орнатты немесе қызмет көрсетті, және «КСИЛ» түпнұсқалық қосалқы бөлшектері пайдаланылды;
  • өнім техникалық нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылды, қызмет көрсетілді және ұсталды;
  • иесінің «КСИЛ» өнімін сатып алу және қызмет көрсету тарихына жататын құжаттарды ұсынуы.

Кепілдік лак-бояу жабынының табиғи тозуына таралмайды, сондай-ақ Кепілдік жабдықты Иесіне бергеннен кейін пайда болған ластану, сырылу және зақымдануды өтемейді. 
«КСИЛ» атына өтініштер жазбаша түрде кепілдіктің қолданылу кезеңінде немесе оның мерзімі өткеннен кейін бір айдан кешіктірмей, қабылданады.